Lady

Thấy một người phụ nữ trong mơ đại diện cho niềm đam mê, bản chất, và tình yêu. Lady đề cập đến các khía cạnh nữ tính của mình; nó cũng có thể đại diện cho mẹ của bạn. Ngoài ra, cho thấy cám dỗ và tội lỗi. Nếu bạn biết bà này, sau đó nó tượng trưng cho mối quan tâm và cảm xúc mà bạn có về cô ấy. Nhìn thấy một bà già trong một giấc mơ cho thấy rằng những vấn đề cũ sẽ phát triển. Thấy nhóm phụ nữ người nói trong giấc mơ đề cập đến một số tin đồn….

Lady

(xem phụ nữ)….