Monocle

Nếu trong cuộc sống thực chúng tôi không sử dụng monocle và chúng tôi có nó trong giấc mơ đó chỉ ra rằng chúng tôi xem của sự vật bị bóp méo. Nếu monocle không phải là không màu, màu sắc sẽ cho chúng tôi biết thêm về giấc mơ này. Mất một monocle cảnh báo chống lại chúng tôi thiếu sự chú ý đến những người khác. Nhìn thấy một trong những chỉ ra rằng các từ của chúng tôi sẽ được misinterpreted. Để phá vỡ nó thường foretells thiệt hại kinh tế….