Vu oan

Một số sáng kiến của người khác sẽ chứa các yếu tố đó sẽ làm phiền các hoạt động của bạn….

Sục

Mơ ước một bồn chứa đầy nước thông báo sự hài lòng, niềm vui và may mắn. Nhưng nếu Bồn tắm là trống rỗng, sau đó nó có nghĩa là đối diện. Thơ mộng của một màu đỏ, bẩn cũ sục thông báo phạt và gia đình khó khăn….

Hồ quang

Thời điểm tốt để đi trên những thách thức mới, chúng tôi cảm thấy chưa quyết định về. Chúng ta phải vượt qua nghi ngờ dứt khoát….

Bewitched, Bewitchment

Thực tế là một thuật sĩ hoặc phù thủy làm cho chúng tôi các nạn nhân của một chính tả là một cảnh báo cho chúng tôi để nhận ra rằng chúng tôi đã cam kết một lỗi mà chúng ta phải sửa chữa nếu chúng tôi không muốn để lộ bản thân cho sự trừng phạt trong cuộc sống này hoặc tiếp theo….