Mincemeat

Mơ ăn mincemeat thông báo khó khăn, khó chịu và lo ngại tình huống này, cũng có thể y tế vấn đề. Khi một người phụ nữ mơ ăn mincemeat nó cho thấy rằng cô ấy ghen tuông của chồng và con cái của họ sẽ phải chịu hậu quả….